Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku.
Strona główna » Kosmiczna Sala Zabaw dla Dzieci

Kosmiczna Sala Zabaw dla Dzieci

Zasady korzystania z Kosmicznej Sali Zabaw dla Dzieci
1. Użytkownikami sali zabaw mogą być jedynie osoby zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.
2. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 6.
3. Opiekę nad dzieckiem podczas zabawy sprawuje rodzic bądź opiekun dziecka, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w trakcie korzystania z sali.
4. Przed skorzystaniem z sali zabaw każdy zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi w celu wpisania się do zeszytu odwiedzin.
5. Przed wejściem do sali należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę w przypadku kiedy w sali przebywa dodatkowo jeszcze jedna rodzina.
6. Obowiązek nakładania maseczki nie dotyczy małych dzieci.
7. Wchodząc do basenu z piłeczkami należy zdjąć obuwie i nie spożywać w nim posiłków i napojów.
8. W sali podczas zabawy mogą przebywać max. 2 rodziny z dziećmi.
9. Przewidywany czas korzystania z sali wynosi 1,5 godz. w przypadku gdy z sali chce skorzystać w jednym czasie większa liczba osób.
10. Po zakończeniu zabawy należy zostawić po sobie ład i porządek oraz poinformować pracownika biblioteki o zakończeniu zabaw i opuszczeniu sali.
11.Sala zabaw działa w godzinach pracy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP.
Serdecznie zapraszamy Was do bibliotecznej sali zabaw
Może być komiksem przedstawiającym tekst „Kosmiczna Sala Zabaw dla Dzieci (. 00 00”.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku.
Może być zdjęciem przedstawiającym tabela i w budynku.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku.