Strona główna » Przepisy

Przepisy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera w Lidzbarku  Warmińskim zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.lidzbarkw.pl. Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15 Data ostatniej modernizacji strony:…

RODO

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO”…

Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim

Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim

REGULAMIN korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim § 1 Przepisy ogólne Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas działy lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn. Bieżące komunikaty…

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OR.BR.0007.43.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 czerwca 2012 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARCINA KROMERA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia…

End of content

End of content