Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera w Lidzbarku  Warmińskim zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.lidzbarkw.pl. Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15 Data ostatniej modernizacji strony:

Czytaj więcej »

RODO

Obowiązek informacyjny dla użytkowników Biblioteki: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim ( dalej : Administrator),z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ratuszowa 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na dres : 11-100 Lidzbark Warmiński lub drogą e-mailową pod adresem : mbp@lidzbarkw.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

Czytaj więcej »

Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim

REGULAMIN korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim § 1 Przepisy ogólne Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas działy lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn. Bieżące komunikaty

Czytaj więcej »

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OR.BR.0007.43.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 czerwca 2012 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARCINA KROMERA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia

Czytaj więcej »