Spotkanie autorskie z Panią Hanną Niewiadomską

Wczorajsze spotkanie z poetką, autorką tekstów i scenariuszy teatralnych Hanną Niewiadomską było inspirujące, ciekawe i zabawne. Autorka pisze poezje dla najmłodszych, Wydała pięć, pięknie ilustrowanych  książek pod wspólnym tytułem „Bajczytanki Pani Hanki”.

Na wczorajszym spotkaniu zatytułowanym  „Zabawy z poezją”  dzieci z lidzbarskich szkół podstawowych mogły wysłuchać na żywo wierszy czytanych przez samą autorkę, która zachęcała ich do sięgania po książki oraz do pierwszych, własnych prób literackich. Podczas spotkania dzieci pomogły poetce dokończyć pisany przez nią wiersz. Hanna Niewiadomska podczas spotkania opowiadała dzieciom jaką ciekawą przygodą  jest dla niej  pisanie wierszy dzieciom. Podsumowując można stwierdzić, że czwartkowe spotkanie autorskie w bibliotece było dla wszystkich wspaniałą zabawą z poezją.