„Życiostres – pogromcy stresu” młodzież pokonuje stres

„Życiostres – pogromcy stresu” – niewidzialny stresor, który potrafi namieszać w naszym organizmie. Zaczynamy doświadczać silnych nieprzyjemnych emocji takich jak lęk, złość, wrogość. Poznaj sposoby jak możesz pokonać swojego „życiostresa”.
Cele: – wzrost świadomości społeczeństwa, że stres niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje, wpływające zarówno na obecne, jak i przyszłe funkcjonowanie człowieka – propagowanie działań rozładowywania napięcia „stresorów w akceptowany społecznie sposób”:
– kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec osób, które są zestresowane i nie potrafią sobie poradzić ze stresem;
– zapoznanie z metodami radzenia sobie ze stresem – zaangażowanie młodzieży w przedsięwzięcie
Organizatorzy: grupa uczniów oraz pedagog z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Kazimierza Jagiellończyka oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.
Biorą udział w projekcie Zwolnieni z Teorii – platforma stworzona przez Fundację Zwolnieni z Teorii. https://tiny.pl/wdgcs
Nasza biblioteka wspiera takie inicjatywy i również przyłącza się do propagowania pozytywnych postaw wśród młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań minimalizujących stres. Proponujemy literaturę. Badania udowodniły, że czytanie skutecznie niweluje stres: już 6 minut czytania obniża poziom stresu o 60%. Czytanie przynosi także wiele innych skutków długofalowych: buduje kompetencje społeczne, emocjonalne i kognitywne, ma moc niwelowania różnic społecznych.