WYPOŻYCZALNIA LITERATURY POPULARNO-NAUKOWEJ I CZYTELNIA

Posiada bogaty zbiór książek popularno-naukowych około 10 000 woluminów z różnych dziedzin wiedzy między innymi z  filozofii, religii, psychologii, nauk społecznych, matematyki i nauk przyrodniczych , medycyny, sztuki, językoznawstwa, geografii i historii. Księgozbiór wypożyczalni  stanowią również książki biograficzne. Dział posiada wolny dostęp do półek dzięki czemu czytelnicy mogą samodzielnie przeglądać literaturę i wypożyczać na zewnątrz na 30 dni.  

Na podstawie zgromadzonego księgozbioru, katalogów  i czasopism, udzielane są czytelnikom informacje na potrzebny temat.

Dział  udostępnia :

  • gazety codzienne oraz tytuły prasowe o tematyce społeczno-politycznej, obyczajowej, podróżniczej i kulinarnej
  • gry planszowe
  • cyfrowe książki mówione dla osób niewidomych i słabowidzących na urządzeniach Czytak
  • książki elektroniczne na platformie Ibuk Libra z różnych dziedzin wiedzy.

Gromadzona jest również bieżąca informacja lokalna – Bibliografia Regionalna, przedstawiająca szereg wiadomości o naszym mieście i regionie.

Wypożyczalnia  umożliwia swoim czytelnikom korzystanie z wypożyczeń  międzybibliotecznych. Czytelnik zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych  w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego.

W dziale  funkjonuje galeria w której eksponowana jest głównie twórczość mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego oraz okolic.

Do dyspozycji czytelników są  bezpłatne stanowiska komputerowe do przeglądania Internetu. Istnieje możliwość druku czarno-białego i kolorowego według stawek ustalonych w cenniku. Jest również możliwość kserowania oraz  skanowania dokumentów.

Pracownicy tego działu uczestniczą w przygotowaniu wystaw, spotkań autorskich, kulturalnych oraz promocji książki.10