/ / Konkurs literacki „Bądź jak autor, rozwiń jego myśl”

Konkurs literacki „Bądź jak autor, rozwiń jego myśl”

Uwaga Konkurs literacki „Bądź jak autor, rozwiń jego myśl”. Co tydzień jedna książka do wygrania
Weź udział w konkursie! Już od 1 lipca zaczynamy. Obserwujcie naszego Facebooka.
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „BĄDŹ JAK AUTOR, ROZWIŃ JEGO MYŚL”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ratuszowa 4.
2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do twórczych poszukiwań w obrębie literatury polskiej oraz zagranicznej oraz promowanie twórczości autorskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się 2020-07-01 i trwać będzie do 2020-09-02.
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski i z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez Facebook.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brać udział  osoby powyżej 18 roku życia:
– ze  zweryfikowanym kontem na  Facebooku (imię i nazwisko lub zdjęcie profilowe z własnym wizerunkiem)
– osoby, które wezmą  udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
2. Post konkursowy będzie się ukazywał jeden raz w tygodniu w środę w godzinach między 9.00 a 12.00  łącznie przez 9 tygodni.
3. W każdym tygodniu wygrywa 1 osoba. Każdy uczestnik może napisać wyłącznie jeden  komentarz do konkursowego postu.  
4. Organizator zastrzega, że uczestnik biorący udział w konkursie wygrywa tylko jeden raz w ciągu trwania całego konkursu.
ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadaniem uczestnika biorącego udział  w Konkursie „Bądź jak autor, rozwiń jego myśl” jest umieszczenie dokończonego zdania w komentarzu pod postem konkursowym w sposób dowolny, lecz jak najbardziej kreatywny i oryginalny.
2. Niedozwolone jest używanie wulgaryzmów, treści nieobyczajnych, obrażających inne osoby oraz kopiowanie istniejących cytatów.
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie są książki znanych autorów polskich oraz obcych.
2. Zwycięzca otrzyma jedną książkę.
3.  Nagroda przyznawana będzie za najbardziej pomysłowy i kreatywny komentarz.
4. Oceny dokona trzyosobowa komisja w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora.
5. Dodatkowym wyróżnieniem będzie nagroda niespodzianka wyłoniona spośród dziewięciu laureatów.
6. Zwycięzcy konkursu  nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.
8.  Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do wpisu konkursowego na stronie: www.facebook.com/mbp.lw  w kolejną środę między godziną 9.00 a 12.00.
9. Zwycięzca jest zobowiązany do odbioru nagrody w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród pocztą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Facebooku.
2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu dostępny będzie na Facebooku, stronie internetowej  www.mbp.lidzbarkw.pl oraz w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadkach losowych w formie poprawki, która umieszczona zostanie na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina  Kromera  w Lidzbarku Warmińskim oraz w  serwisie Facebook.
5. W przypadku wystąpienia istotnych powodów Organizator  zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia lub anulowania Konkursu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.